Paul van Gerven
30 October 2017

De r&d-uitgaven van Nederlandse bedrijven en instellingen groeiden vorig jaar met vier procent naar 14,3 miljard euro ten opzichte van 2015. Dat is het hoogste investeringsniveau ooit. Vooral bedrijven droegen bij aan de groei: zij spendeerden zes procent meer. Universiteiten en andere kennisinstellingen gaven twee procent extra uit.

RD uitgaven in Nederland 17 10 26

Omdat tegelijkertijd het bruto binnenlands product is toegenomen, bleef de r&d-intensiteit op hetzelfde niveau van twee procent van het bbp hangen. Nederland scoort daarmee rond het Europese gemiddelde. Het vorige kabinet ambieerde een r&d-intensiteit van 2,5 procent, maar zelfs de provincie Noord-Brabant haalt dat met 2,3 procent van ‘bbp’ niet.