Paul van Gerven
7 November 2013

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zijn in 2012 gestegen met bijna achthonderd miljoen euro. Dat betekent een toename met 0,13 procentpunt naar 2,16 procent van de omvang van de economie. Ondernemers namen met vijfhonderd miljoen euro extra het grootste deel van de stijging voor hun rekening, maar ook kennisinstellingen droegen bij. In totaal gaf Nederland vorig jaar 12,9 miljard euro uit aan R&D.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens minister Kamp van Economische Zaken betekent de stijging dat het topsectorenbeleid zijn vruchten afwerpt. ’Je ziet nu dat de resultaten zichtbaar worden. Tegen de stroom in investeren zowel bedrijven als de kennisinstellingen meer in onderzoek en ontwikkeling‘, aldus de bewindsman. Op de tegenwerping van Nu.nl dat de WRR kritisch is over het topsectorenbeleid zei Kamp dat hij het rapport ziet ’als een steun in de rug om het beleid voort te zetten en verbeteringen door te voeren‘.