Paul van Gerven
10 June 2015

Onderzoekers van de University of Pennsylvania hebben een eenvoudige methode ontwikkeld om zouten van de veelgebruikte zeldzame aardmetalen neodymium en dysprosium van elkaar te scheiden. Door een speciaal ontworpen organische verbinding aan een mengsel van de twee toe te voegen, lost het neodymium veel beter op, terwijl de onoplosbare stof die achterblijft voor het grootste deel bestaat uit dysprosium. Door de procedure enkele keren te herhalen, zijn zeer zuivere materialen te verkrijgen.

Het verschil in oplosbaarheid wordt veroorzaakt door een verschil in grootte. Complexen van de grotere neodymiumionen met de organische verbinding hebben de neiging beter oplosbare paren (zogenaamde dimeren) te vormen dan de kleinere dysprosiumionen. De methode zou ook voor andere mengsels van zeldzame aarden moeten werken, mits hun ionen voldoende verschillen in grootte.