Pieter Edelman
14 August 2009

Nevat, de Electronic Manufacturing Services-groep (EMS) van de Nederlandse belangenvereniging voor toeleverancies, sluit zich aan bij het Electronic Design & Manufacturing-programma van Imec en Sirris. Het R&D-centrum en de belangenvereniging voor de Belgische hightechindustrie hebben dit programma opgezet om de versplintering in de Belgische toeleverketen voor elektronicaproductie tegen te gaan en daarmee hogere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten.

Die versplintering maakt dat kennis verspreid is over veel verschillende spelers, stellen de initiatiefnemers. OEM‘s, ontwerpbureaus, PCB-fabrikanten, assemblagebedrijven en componentleveranciers hebben elk hun eigen rol, terwijl door toenemende complexiteit van de systemen nauwe samenwerking vereist is.