Nieke Roos
18 April 2017

In het eerste kwartaal heeft Neways een omzet geboekt van 107,6 miljoen euro. Dat is 9,5 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. In de halfgeleidersector, de auto-industrie en de defensie namen de inkomsten toe; in medisch en industrieel bleven ze stabiel. De opdrachtenintake steeg jaar op jaar met ruim dertien procent naar 132,0 miljoen. Met 205,9 miljoen euro aan bestelling was het orderboek eind maart zestien procent beter gevuld dan twaalf maanden eerder en een kleine acht procent beter gevuld dan ultimo 2016. De ems-specialist uit Son ziet een continue groei in semicon en automotive. Er is vooral veel vraag naar vroegefaseontwikkeling en co-engineering.

‘We hebben een druk en goed begin van het jaar achter de rug’, aldus Neways-ceo Huub van der Vrande. ‘De orderintake en omzet lieten een gezonde groei zien. Deels komt dit omdat onze klanten ons vaker betrekken in een vroeg stadium van het ontwikkel- en engineeringproces. We zijn ook doorgegaan met de uitrol van ons groepsbrede verbeterprogramma ‘Up to the next level’, wat heeft geleid tot een verdere stroomlijning van operationele processen en efficiëntieverbeteringen. Hiertegenover stonden hogere personeelskosten door de toegenomen engineeringactiviteiten, de daaraan gerelateerde teamuitbreiding en een hoge inzet van flexibele productiemedewerkers. Voor 2017 herhalen we onze outlook en verwachten we een hogere netto-omzet en hoger bedrijfsresultaat dan in 2016.’