Nieke Roos
3 March 2009

Als gevolg van de in de afgelopen maanden snel verslechterde marktomstandigheden gaat Neways de dochterondernemingen Neways Electronic Assemblies en Neways Industrial Systems in Son samenvoegen. Dat heeft de EMS-aanbieder aangekondigd bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers. In principe vallen hierbij geen gedwongen ontslagen. Het bedrijf heeft de ondernemingsraad om advies gevraagd.

In 2008 heeft Neways een nettoverlies geleden van een half miljoen euro. Het resultaat wordt gedrukt door herstructureringskosten à 4,5 miljoen euro bruto, die met name betrekking hebben op de in oktober aangekondigde reorganisatie van Neways Electronic Assemblies. Exclusief deze en andere bijzondere lasten boekte het bedrijf het afgelopen jaar een winst van 3,1 miljoen, waar het in 2007 nog 14,5 miljoen overhield onder de streep. Door de verslechterde economische omstandigheden daalde de omzet jaar op jaar met 13,6 procent naar 242,8 miljoen euro.

De omzetdaling komt volgens Neways met name door een sterke afname van de vraag vanuit de halfgeleidersector. De inkomsten uit die markt zakten van 75 naar 41 miljoen. De omzet uit automotive steeg in 2008 weliswaar van 17 naar 20 miljoen, maar de laatste maanden van het jaar vertoonden een duidelijk dalende trend. De ontwikkelingen in de defensiesector en de high-end telecom stemmen tot tevredenheid, met respectievelijk omzetstijgingen van 13 naar 15 miljoen euro en van 8 naar 12 miljoen.

De orderportefeuille had eind 2008 een waarde van 57,3 miljoen euro. Dat is 23,4 procent minder dan een jaar eerder. Deze afname schrijft Neways voor een belangrijk deel toe aan een lagere orderintake vanuit de halfgeleider- en automotivesector, maar ook in andere marktsegmenten zag het bedrijf richting het einde van het jaar meer terughoudendheid.

BCe24 save the date

Door reorganisaties is het aantal medewerkers met bijna driehonderd afgenomen van 2238 eind 2007 naar 1946 eind 2008. De vorig jaar ingezette kostenreductieprogramma‘s zegt Neways dit jaar te zullen voortzetten. Een groot deel van de geschatte 3,5 miljoen euro aan jaarlijkse besparing denkt het al in 2009 te kunnen realiseren. De aangekondigde samenvoeging van Neways Electronic Assemblies en Neways Industrial Systems brengt enerzijds een eenmalige last van zo‘n 1,0 miljoen euro bruto mee in de eerste helft van het jaar, maar zorgt anderzijds voor een verdere structurele verlaging van de kostenbasis met zo‘n 1,5 miljoen euro op jaarbasis. Door deze maatregelen verwacht het Sonse bedrijf zijn break-evenniveau terug te brengen naar een netto-omzet van ongeveer 210 miljoen euro.