Nieke Roos
25 February 2014

Het afgelopen jaar heeft Neways 265,0 miljoen euro omgezet. Dat is drie procent minder dan in 2012. De EMS-specialist uit Son schrijft dit toe aan een relatief zwak eerste kwartaal en een stuk omzetderving in het vierde kwartaal als gevolg van de brand bij de fabriek in het Duitse Kassel. Ondanks de lagere inkomsten keerde het bedrijf terug in de zwarte cijfers: exclusief bijzondere reorganisatielast voor de sluiting van de vestiging in Echt kwam het nettoresultaat uit op 4,7 miljoen euro in de plus, waar 2012 nog een verlies van 0,4 miljoen had gebracht.

Het tweede halfjaar droeg in belangrijke mate bij aan het positieve resultaat. Vergeleken met dezelfde periode in 2012 zag Neways de omzet met drie procent stijgen naar 133,6 miljoen euro en een verlies van 1,7 miljoen ombuigen in een winst van 3,9 miljoen. Het orderboek bevatte ultimo 2013 voor 68,5 miljoen euro aan bestellingen, tien procent meer dan eind 2012. Wel is het vijf procent minder dan eind september, maar dat is vooral weer het gevolg van de brand in Kassel en het stilleggen van de productie daar, waardoor diverse klanten moesten uitwijken naar een andere leverancier.

Over het hele jaar stegen de omzetten in automotive en defensie en daalden de inkomsten in de andere belangrijke segmenten. De auto-industrie bracht 23 miljoen euro in het laatje, een toename van vijftien procent, terwijl de defensiesector met zes miljoen vijftig procent groeide. Het industriële segment, de grootste tak, leverde 96 miljoen euro op, zeven procent minder. In de halfgeleiderbranche harkte Neways met 69 miljoen drie procent minder binnen, maar daar vertoonde de omzet in de tweede helft van 2013 een duidelijke verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar. De medische tak zag de inkomsten met zes procent afnemen tot 64 miljoen.

Door de relatief hoge volatiliteit van de EMS-markt op dit moment waagt Neways zich niet aan voorspellingen voor de middellange termijn. Operationeel zal in 2014 de nadruk blijven liggen op verdere optimalisatie van de organisatie, flexibiliteit en samenwerking. De herverdeling van de productieactiviteiten in de afgestote en afgebrande fabriek over de andere werkmaatschappijen heeft er mede voor gezorgd dat de bezetting nu veel beter in balans is. Het lopende jaar wil Neways de herallocatie vanuit Kassel afronden en de algehele bezetting verder optimaliseren.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.