René Raaijmakers
2 March 2010

Neways leed vorig jaar een nettoverlies van 5,7 miljoen euro. De omzet viel met 22 procent terug van 243 miljoen euro in 2008 naar 188 miljoen euro in 2009. In een persverklaring zegt Neways dat het verlies met name voor rekening komt van het eerste halfjaar. ’Daarin hadden we te maken met een ongekend harde daling van de vraag als gevolg van de economische crisis‘, schrijft het bedrijf.

Vanaf september plukte de Sonse EMS-specialist de vruchten van de doorgevoerde bezuinigingen. Ook herstelde de vraag na de zomer van 2009 weer. Neways meldt dat zijn orderportefeuille van eind juni tot eind vorig jaar met 7 procent groeide naar 56 miljoen euro. Ten opzichte van eind 2008 was dit een daling van 2 procent. In de eerste twee maanden van 2010 was er sprake van een verdere stijging van de orderintake.

Neways had te maken met omzetdalingen door vraaguitval over de hele breedte van zijn portfolio. In het eerste halfjaar werden vooral de halfgeleider- en automotivesector hard getroffen, maar in die segmenten trok de vraag in september duidelijk aan. De omzet in de medische, telecom- en defensiesector toonden zich relatief minder gevoelig voor de economische schommelingen.

De leverancier van elektronica-assemblageservices haalde meer omzet uit activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, zoals ontwikkeling, prototyping en engineering van nieuwe componenten en systemen. ’In de loop van het jaar zijn nieuwe ontwikkeltrajecten gestart die een mogelijke opstap vormen voor nieuwe productie en complete product lifecycle management-orders.‘ Deze activiteiten hadden nog geen invloed op de marges, omdat Neways nog veel investeert in het opzetten ervan.

Neways wil de onderlinge samenwerking tussen zijn werkmaatschappijen verder optimaliseren en zich naar de markt opstellen als one-stop provider. ’Dat betekent een focus op het leveren van meer toegevoegde waarde voor klanten met de ontwikkel- en engineeringactiviteiten en het leveren van complete box build-systemen‘, schrijft Neways in het persbericht bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren kritiek van grote OEM‘s dat het te weinig investeerde in engineering, in tegenstelling tot Prodrive, dat momenteel fors groeit doordat het hier wel op focust.

Door de economische crisis bracht Neways het aantal volledige banen terug van 1946 naar 1772 (-9 procent), voornamelijk door te snijden in de flexibele arbeidskrachten. In China bracht Neways het aantal werknemers met 15 procent terug tot 657. De bezuiniging op personeel zit vooral in de reorganisatieslag waarbij dochter Neways Electronic Assemblies werd gecombineerd met Neways Industrial Systems in Son. De samenvoeging kostte 1,5 miljoen euro en moet een jaarlijkse besparing opleveren van 1,5 miljoen. De personeelskosten namen daarmee af met 15,1 procent. Het bedrijf bracht zijn overige kosten met 10,2 procent terug.

Neways werkt steeds meer met preferred suppliers om goedkoper te kunnen inkopen. Vorig jaar reduceerde het bedrijf het aantal toeleveranciers met 12 procent tot 750. Ook koopt het meer in Azië. Eerst was dat beperkt tot lokale Chinese vestigingen, maar lokale Aziatische toeleveranciers leveren inmiddels ’breder binnen Neways‘, aldus het persbericht. Neways verwacht dat de componenteninkoop in Azië in 2009 verder toeneemt.

De verplaatsing van productie, onder regie van grote OEM-klanten neemt toe. Zij hevelen meer activiteiten over naar Azië, waardoor de vraag naar ondersteunende productie in China stijgt. Daarom verhuisde de Chinese werkmaatschappij Neways Wuxi naar een grotere vestiging, waarbij het productieoppervlak toenam van 4500 naar 7200 vierkante meter.

Vorig jaar mei blies Neways de voorgenomen overname van een deel van de activiteiten van Bosch Security Systems af door het snel verslechterende economische klimaat en de sterke vraaguitval in de veiligheidssector. VDL Bus werd vorig jaar binnengehaald als nieuwe klant. Neways gaat elektronische kabelboomsystemen leveren voor de eerste 325 bussen die het VDL-onderdeel bouwt voor Dubai. De eerste order heeft een omvang van 1 miljoen euro. Vervolgopdrachten kunnen jaarlijks oplopen tot 10 miljoen euro. In september nam Neways de systeembouwactiviteiten van Sensus in Ludwigshafen over en bracht die onder bij Neways in Neunkirchen. Sensus doet de eindassemblage van warmtemeters.

Neways noemt de marktontwikkelingen in de laatste paar maanden van 2009 en het begin van 2010 bemoedigend. Het aantal offerteaanvragen neemt toe, maar het bedrijf zegt nog geen breed gedragen herstel in de EMS-markt te zien. Wel heeft Neways plannen ingetrokken om deeltijd-WW in te voeren. Het denkt zelfs weer voorzichtig aan het inzetten van flexkrachten. ’Desalniettemin zal ook in 2010 zeer kritisch worden gekeken naar de invulling van vacatures.‘ Neways noemt het marktherstel ’broos‘ en blijft voorzichtig met voorspellingen voor dit jaar. ’Kostenbesparingen en werkkapitaalbeheersing blijven ook in 2010 zeer belangrijke aandachtspunten.‘