21 April 2008

Niek Jan van Kesteren treedt toe tot de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht. Van Kesteren is algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, lid van het dagelijks bestuur van de Ser, heeft zitting in het bestuur van de Europese werkgeversorganisatie Business Europe en maakt deel uit van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Hij studeerde rechten in Leiden en heeft sinds 1987 werkzaam bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, dat in 1994 fuseerde met het Verbond van Nederlandse Ondernemingen.