Pieter Edelman
13 June 2017

De adoptie van een overkoepelend Europees patentsysteem lijkt opnieuw vertraging op te lopen door een uitspraak van het Duitse constitutioneel hof. Naar aanleiding van een klacht heeft dat geoordeeld dat het verdrag in strijd is met de Duitse grondwet en niet geratificeerd kan worden. De hobbel komt bovenop de Brexit; de ratificatie van Duitsland is samen met die van Groot-Brittannië en Frankrijk vereist om het verdrag in werking te laten treden, maar tot nu tot nu toe heeft alleen laatstgenoemde getekend.

Op het moment moet patenten in elke Europese lidstaat apart worden aangevraagd en verdedigd. De EU werkt daarom al sinds 2011 aan een overkoepelend patent dat hier een einde aan moet maken. Een enkele aanvraag is volgens dit systeem afdoende voor de hele EU, en er wordt een aparte rechtbank ingericht om geschillen over dit octrooi op te lossen. Deze rechtspraak passeert echter de wetgeving van de individuele lidstaten, dus de geldigheid moet via een verdrag geregeld worden.