Nieke Roos
31 October 2012

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en TNO hebben samen een verificatie- en validatiecentrum opgezet voor ontwikkelaars en gebruikers van simulaties, modellen en serious games. Q-Tility, zoals het centrum heet, richt zich op verbetering van de kwaliteit. Daartoe biedt het passende en betaalbare oplossingen om die kwaliteit alsook de risico‘s gestructureerd en onderbouwd in kaart te brengen. Initiatiefnemer en eerste klant is het ministerie van Defensie, dat het centrum onder meer gaat gebruiken om personeel te trainen en voor te bereiden op crisissituaties als milieurampen en terrorisme. Andere toepassingsgebieden zijn de infra, de medische wereld en de transportsector.