Nieke Roos
1 November 2012

Onlangs is het EU-project Ascos van start gegaan. Dit onderdeel van het Zevende Kaderprogramma heeft als doel het vliegverkeer nog veiliger te maken door nieuwe veiligheidssystemen te certificeren en operaties in het luchtruim te verbeteren. Tot de veertien deelnemende bedrijven en organisaties behoren het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), dat het project leidt, Thales en de TU Delft. De looptijd is 36 maanden en het budget bedraagt 4,7 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen afkomstig is van de EU.

Ascos wil het certificatieproces van veiligheidsbevorderende ontwerpmethodes verbeteren en versnellen. Dit moet leiden tot aanpassingen met het accent op het menselijke aspect. Door al vroeg in het proces menselijke fouten uit te sluiten, worden problemen in een later stadium voorkomen. Het project benadert alle systemen in de luchtvaart op een integrale manier en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het bereiken van de Europese doelstellingen om het aantal vliegongevallen in 2020 met tachtig procent te reduceren en de gevolgen van menselijke fouten te beperken.