Paul van Gerven
1 February 2019

Drie Nobelprijswinnaars roepen de Europese Commissie op fotonica expliciet op te nemen als strategische prioriteit in Horizon Europe, de opvolger van het Horizon 2020-onderzoeksprogramma die naar verwachting in 2021 van start gaat. In een open brief waarschuwen zij dat het ‘een grote strategische fout’ zou zijn om fotonica niet als cruciale technologie te bestempelen, aangezien vele toekomstige innovaties ervan afhankelijk zijn.

Binnen Horizon 2020 geldt fotonica als een van zes key enabling technologies, maar binnen het Horizon Europe-budgetvoorstel lijken deze kets geen belangrijke rol meer te spelen. In plaats daarvan zijn er areas of intervention opgesteld, geclusterd naar vijf toepassingsgebieden. De fotonica zou moeten worden toegevoegd aan het ‘hightechcluster’ Digital and Industry, vinden Nobelprijswinnaars Theodor Hänsch, Stefan Hell en Gerard Mourou.

Hun oproep is gepubliceerd op de website van Photonics21, een publiek-privaat samenwerkingsverband voor lichttechnologie. Volgens deze organisatie kan de omzet van de Europese fotonica-industrie in 2030 verdriedubbelen naar tweehonderd miljard euro.

fiberoptica