Paul van Gerven
7 July 2016

Minister Kamp van Economische Zaken gaat de duurzame en nucleaire activiteiten van ECN uit elkaar halen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp laat eerst verschillende scenario’s doorrekenen voor hij een beslissing neemt over de opsplitsing eind dit jaar.

ECN is financieel in de problemen gekomen omdat het de teruggelopen rijksbijdrage niet heeft weten te compenseren met opdrachten van bedrijven. Ook had de organisatie met verschillende tegenvallers te maken, onder meer bij het opruimen van radioactief materiaal en het stilvallen van de kernreactor in Petten eind 2015. De minister moest daarom financieel bijspringen.

Met zijn beslissing om ECN op te splitsten volgt Kamp een advies van Berenschot. Het adviesbureau stelt dat de duurzame en nucleaire activiteiten elkaar eerder in de weg zitten dan versterken.