Pieter Edelman
29 June 2017

Een Noord-Hollands consortium start volgend jaar een proef met het direct omzetten van windenergie in waterstof, dat vervolgens gedistribueerd wordt naar tankstations en gebruikt wordt voor vrachtverkeer. Het experiment volgt op een haalbaarheidsstudie waaruit blijkt dat deze aanpak bij offshore windenergie op prijs kan concurreren met transport van elektriciteit – en op den duur met fossiele brandstoffen. De Duwaal-proef, die voor volgend jaar gepland staat, wordt nog wel met een windmolen op het vasteland uitgevoerd.

De aanpak moet een aantal problemen met windenergie en vervoer ondervangen. Vrachtverkeer, met name voor grote afstanden, leent zich niet goed voor puur elektrische rijden omdat de accupakketten daarvoor te groot en kostbaar worden. Gecomprimeerd waterstof heeft een veel hogere energiedichtheid. Door dat met een brandstofcel om te zetten naar elektriciteit, kan het vrachtverkeer toch de voordelen van elektrisch rijden plukken.

Daarnaast is het aanbod van elektriciteit bij windmolens afhankelijk van de hoeveelheid wind op dat moment. Door de elektriciteit te gebruiken om direct waterstof te produceren, wordt die variatie gebufferd.

Uit de studie, uitgevoerd door ECN, Composite Agency, Energy Expo, Energy Valley en Hygro, blijkt dat waterstof tegen een vergelijkbare prijs per eenheid energie aan land kan worden gebracht als elektriciteit. Hiervoor wordt elektrolyse geïntegreerd in een windturbine die, in plaats van op een elektriciteitsnet, rechtstreeks wordt aangesloten op een hogedrukpijplijn voor waterstof. Een flexibele composietpijpleiding zou tegen lagere kosten kunnen worden aangelegd dan een elektriciteitsnet.

In de Duwaal-proef wordt zowel gekeken naar productie en transport van waterstof als naar het ombouwen maken van voertuigen. De proef wordt uitgevoerd onder leiding van Hygro, Energy Valley en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, door een consortium met GP Groot, HVC, ECN en E-Trucks Europe.