Pieter Edelman
6 October 2016

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft een subsidie van 360 duizend euro toegekend voor een proeftuin voor energie-innovaties van het mkb. Het geld komt beschikbaar in het kader van Energysense, een langlopend onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar energiegebruik onder Nederlandse huishoudens. Dat moet de komende jaren doorgroeien naar tienduizend huishoudens. Door dit in te zetten als proeftuin, kunnen nieuwe energieproducten en -diensten in de praktijk worden uitgeprobeerd. Het gaat daarbij om slimme apparaten die reageren op energie-aanbod en mobiliteit, maar ook zaken als hybride warmtepompen, energieopslag en bouwmethoden.