Nieke Roos
4 July 2013

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft onlangs bijna twintig miljoen euro beschikbaar gesteld om innovatie door het mkb te stimuleren in de drie noordelijke provincies. Dit bedrag is ongeveer gelijk verdeeld over twee potjes: de Noordelijke Innovatieondersteuningsfaciliteit (Niof) 2013 en Tender 2013. Bedrijven uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen sinds 1 juni aanvragen indienen voor deze regelingen.

Het Niof-potje is bedoeld voor noordelijke mkb‘ers die externe deskundigheid nodig hebben bij hun innovatieve projecten. Voor de helft van de kosten kunnen ze subsidie aanvragen. Bij Tender 2013 kunnen ze terecht voor samenwerkingen die zich richten op de noordelijke speerpunten agro, energie, gezond ouder worden, sensor- en watertechnologie. De best beoordeelde projecten, met name op innovativiteit en wijze van samenwerken, krijgen een subsidie van maximaal dertig procent. Ook de eigen ureninzet komt hiervoor in aanmerking.