Pieter Edelman
15 January 2007

De organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Nuffic heeft een bedrag van 100 duizend euro gekregen om een veelbelovende promovendus te sponsoren. De organisatie kreeg dit bedrag bij de viering van haar 55-jarige bestaan van staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs. Het geld moet naar een zeer talentvolle Nederlandse PhD-student gaan die in het buitenland wil promoveren. Bruins wil met het bedrag onderstrepen dat het in het onderwijs belangrijk is om over de landsgrenzen heen te kijken.

Tijdens de jubileumbijeenkomst pleitte Trude Maas, voorzitter van de raad van Toezicht ervoor om buitenlandervaring een verplicht onderdeel te maken van elke studie in hoger onderwijs. Volgens haar neemt het belang van internationale samenwerking steeds verder toe en moet het onderwijs daar op inspelen. ’Wij kunnen ons niet meer verschuilen achter dijken van zelfgenoegzaamheid. Een opleiding die studenten aflevert die zich dat niet realiseren, zou straf moeten krijgen van het Accreditatieorgaan‘, aldus Maas.