Pieter Edelman
23 November 2006

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is zeer te spreken over de biomedische technologieopleidingen aan de TU Eindhoven. ’De TUE zet de standaard voor biomedische technologie in Nederland‘, aldus commissievoorzitter Ton van der Steen. De werkgroep nam gedurende drie dagen de bacheloropleiding Biomedische Technologie en de mastertrajecten Biomedical Engineering en Medical Engineering onder de loep. Volgens de commissie zitten de programma‘s goed in elkaar en is het een voordeel dat de opleidingen een eigen faculteit hebben. Op basis van deze bevindingen zal de NVAO de opleidingen accrediteren. In maart verschijnt het definitieve rapport.