Paul van Gerven
17 February 2012

NWO heeft onthuld hoe zij invulling wil geven aan het topsectorbeleid. De wetenschapsfinancier heeft voor elk van de negen topsectoren voorstellen gedaan hoe wetenschappelijk onderzoek de komende jaren zou moeten worden gekoppeld aan de behoeften van het bedrijfsleven. De investeringsplannen beslaan de periode 2012-2013 en hebben een omvang van 225 miljoen euro, afkomstig uit NWO‘s eigen budget. Het kabinet legt deze nu naast de voorstellen die bedrijven hebben ingediend. Eind maart of april wordt bekend welke gehonoreerd worden.

De wetenschappelijke wereld toont zich hiermee ogenschijnlijk loyaal aan het topsectorbeleid van minister Verhagen (EL&I), hoewel dat significante bezuinigingen op de wetenschap met zich meebrengt en bovendien onderzoeksvrijheid beperkt. Toch waarschuwt NWO dat Verhagens beleid niet duurzaam is. ’Om schade aan het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te voorkomen, zijn op termijn extra investeringen dan ook uiterst noodzakelijk‘, luidt de afsluiting van het persbericht.