Paul van Gerven
25 January 2018

NWO heeft vijftien onderzoeksvoorstellen in het nieuwe Materials for Sustainability-programma gehonoreerd. Vijftien consortia gaan materialen onderzoeken en ontwikkelen die kunnen worden gebruikt voor de opwekking of de opslag van energie. Vijf daarvan hebben een publiek-privaat karakter en richten zich met name op de toepassing: zonnecellen voor auto’s, betere of milieuvriendelijkere batterijen, zouthydraten voor warmteopslag en efficiënte compressie van waterstof. De andere tien zijn fundamenteler van opzet, wat inhoudt dat er nog meer open vragen beantwoord moeten worden voordat toepassing van de kennis aan de orde is. Met de projecten is negen miljoen euro gemoeid.