Paul van Gerven
23 March 2009

NXP heeft wereldwijd de lonen bevroren. Het hoogste management krijgt geen bonus over 2008, andere werknemers alleen als dat contractueel is vastgelegd. De chipfabrikant tracht met financiële prikkels wel de productie veilig te stellen en een ’totale leegloop‘ te voorkomen, aldus NRC Handelsblad afgelopen zaterdag. Mensen die beloven ’tot het einde‘ bij NXP te blijven, krijgen een bonus op hun bevroren salaris.