Nieke Roos
5 July 2018

NXP en partner Cohda Wireless gaan een omgeving voor verbonden voertuigen inrichten in het Smart Columbus Experience Center. Dit op 30 juni geopende centrum toont nieuwe mobiliteitsoplossingen die moeten helpen om Amerika’s slimste stad Columbus nog slimmer te maken. Een van de onderdelen is een proeftuin voor elektrische wagens. Hier gaan de verbonden voertuigen van NXP en Cohda bezoekers rondrijden. Daarnaast heeft de Nederlandse chipmaker een elektrische motor gedoneerd met een bijbehorende drone die waarschuwt voor naderende gevaren of vertragingen op de weg.

NXP_motor
De Amerikaanse stad Columbus heeft van NXP een elektrische motor gekregen en een bijbehorende drone die naderende gevaren en vertragingen detecteert.