Pieter Edelman
12 September 2008

NXP sluit een van zijn oudere fabs op de Nijmeegse fabricagelocatie en schrapt daarmee zo‘n 1050 banen in productie. De overgebleven fabs aldaar worden opgewaardeerd. Ook Eindhoven wordt niet gespaard: daar gaan 250 banen weg in R&D en ondersteunende functies. Wereldwijd schrapt NXP 4500 banen, waarvan drieduizend in productie. Voor de Hamburgse productielocatie wordt een vergelijkbare strategie ingezet als in Nijmegen. Verder schrapt NXP zijn productielocatie in het Amerikaanse Fishkill en de pilot-fab in het Franse Caen.

Dat zijn enkele details die NXP-CEO Frans van Houten vanochtend bekendmaakte over zijn eerder aangekondigde saneringsplan. NXP heeft te lijden onder een zware schuldenlast, een slappe economie en een zwakke dollar. Ook de recente exit uit de kersverse ST-NXP Wireless-joint venture noopt tot actie. ’We zijn nu een kleiner bedrijf‘, zei Van Houten naar aanleiding van het ST-debacle. Daar moet het bedrijf zich aan aanpassen. De Eindhovenaren richten zich nu volledig op de overgebleven vier businessunits Automotive, Identificatie, Home en Multimarket.

Ondanks de aangekondigde ontslagen bij R&D benadrukte Van Houten dat dit onderdeel ’het levensbloed‘ is van elk halfgeleiderbedrijf. Hij wees erop dat na de herstructureringen nog steeds zestien à zeventien procent van de inkomsten naar R&D zal vloeien.

De maatregelen bij de productie moet de vulling van de fabs vergroten tot boven de negentig procent. Op het moment zijn de productiefaciliteiten simpelweg niet vol genoeg, zegt Van Houten. De productie wordt geconcentreerd in Nijmegen en Hamburg, en bij SSMC in Singapore. De productielocaties in Nijmegen en Hamburg hebben meerdere fabs staan van verschillende leeftijd. Door de oudere fabs af te stoten – de ICN5-fab in Nijmegen en de ICH-fab in Hamburg – reduceert NXP zijn productiecapaciteit. Tegelijkertijd krijgen de overgebleven fabs een upgrade, zo maakte Van Houten bekend. De Hamburgse fabriek bijvoorbeeld zal volledig overstappen naar 8 inch wafers, waar deze nu nog 6 en 8 inch plakken verwerkt.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

De Caen-faciliteit in Normandië hoopt NXP nog te kunnen slijten aan een derde partij. Mocht die niet gevonden worden, dan zal deze in de loop van volgend jaar zijn deuren sluiten. Ook de fabriek in Fishkill, New York, gaat in 2009 dicht. De fabrieken in Nijmegen en Hamburg moeten hun deuren uiterlijk in 2010 sluiten.

Van Houten laat weten het spijtig te vinden mensen te moeten laten gaan, maar hij acht de ingrepen noodzakelijk voor de toekomst van zijn bedrijf. De reorganisatie kost 800 miljoen dollar en moet resulteren in een jaarlijkse besparing van 550 miljoen dollar.