Alexander Pil
9 September 2009

Woensdag heeft NXP zijn medewerkers geïnformeerd over het voorgenomen besluit om zijn Nijmeegse ICN6AM-fabriek te sluiten. De gefaseerde sluiting, met het zwaartepunt in het eerste kwartaal van 2011, kost volgens NXP tussen de 125 en 175 extra banen, bovenop eerder aangekondigde reorganisatierondes. FNV Bondgenoten houdt rekening met een verlies van ongeveer 160 arbeidsplaatsen.

’Het is economisch niet langer rendabel om 6 inch wafers te maken in Nijmegen‘, verklaart NXP-woordvoerder Martijn van der Linden de stap. ’We gaan de producten overzetten naar 8 inch. Een deel daarvan blijft in onze 8-inch-lijn in Nijmegen, een ander deel zullen we uitbesteden naar China.‘

Overigens kondigde NXP al eerder aan in de loop van volgend jaar zijn 5-inch-productielijn te willen sluiten. NXP zoekt naar overnamekandidaten voor de faciliteit, inclusief de cleanroom.

Al langer werd gespeculeerd over de toekomst van ICN6 en meerdere malen heeft NXP de medewerkers beloofd duidelijkheid te geven, schrijft FNV in een statement. ’Juist het uitblijven van die duidelijkheid begon medewerkers mateloos te irriteren‘, aldus vakbondbestuurder Ron van Baden. ’Het had niet veel langer moeten duren, anders hadden de medewerkers van ICN6 het bijltje erbij neergegooid. Medewerkers zijn het zigzagbeleid van NXP behoorlijk zat. Na alle perikelen binnen NXP en de berichten van de NXP-top was er geen sterveling meer die geloofde dat de bewuste fabriek binnen NXP enige toekomst had.‘

Van Baden verwacht de komende tijd in zowel Nijmegen als Eindhoven ingrijpende veranderingen als gevolg van de strategiewijziging die NXP nastreeft. ’Onlangs heeft de CEO van NXP, Rick Clemmer, zijn strategie ontvouwd. Naar verwachting zullen onderdelen van de business-unit Home buiten NXP worden gebracht. En je kan er vergif op innemen dat een dergelijke move gepaard gaat met ontslagaanzeggingen. De uitgestippelde strategie van de top mag weliswaar logisch lijken, maar veel werknemers van NXP weten en begrijpen vaak niet waar hun bedrijf mee bezig is. Sterker nog, ze herkennen hun eigen bedrijf vaak niet meer. En ook de mededeling van CEO Rick Clemmer in het Financieel Dagblad dat KKR wellicht nog vijf jaar in NXP blijft, kan werknemers niet erg gerust stellen. Voor hen is de ellende immers met de intrede van KKR begonnen.‘