Pieter Edelman
14 July 2016

NXP heeft samen met twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in kentekens een jaar lang identificatie via uhf-rfid-labels beproefd bij ruim honderd voertuigen van defensie. De grootschalige veldproef werd uitgevoerd op de landmachtbasis in Oirschot. Portalen met uitleesapparatuur kunnen hier de passieve labels op afstanden tot twaalf meter bemonsteren. Hoge snelheden noch bepantsering of weersomstandigheden bleken de functionaliteit erg te verstoren.

NXP en partners Tönnjes en Kirpestein hopen de rfid-gelabelde kentekenplaten aan de man te brengen als middel om fraude te bestrijden. Nu is het nog betrekkelijk eenvoudig voor criminelen om een auto waarmee een misdrijf wordt gepleegd uit te rusten met nagemaakte nummerborden. Een rfid-label als sticker of integraal onderdeel van de nummerplaat moet namaak een stuk lastiger maken. De gegevens in de labels zijn versleuteld zodat alleen geautoriseerde apparatuur ze kunnen uitlezen. Volgens de bedrijven is ook de privacy gewaarborgd, alhoewel ze niet uitleggen op welke manier.

Defensie_Oirschot