Nieke Roos
22 November 2011

Tijdens een testvaart in Mol heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) een onbemand meetplatform gedemonstreerd om oppervlaktewater te monitoren. De Aqua Drone kan zowel hydrografische metingen uitvoeren als op verschillende manieren de waterkwaliteit controleren. Het toestel is inzetbaar op vijvers, meren, rivieren, kanalen en langs de kust, zelfs in ondiepe gedeeltes en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het werkt autonoom: het krijgt zijn opdrachten draadloos doorgestuurd en navigeert via een geavanceerd GPS-systeem. De geregistreerde meetresultaten zendt de drone naar een datacentrum, waar slimme software ze vertaalt in gebruiksklare producten, zoals driedimensionale diepte- of verontreinigingskaarten.

’Vergeleken met vaste sensoren verspreid over het watersysteem leveren de metingen van de Aqua Drone volledigere datareeksen op. Dezelfde informatie genereren met vaste sensoren of bemande surveyboten kost veel meer tijd en geld‘, zegt Piet Seuntjens, projectleider bij Vito. ’Om de voortgang van de waterkwaliteit en het effect van de maatregelen op de voet te kunnen volgen en accuraat te kunnen voorspellen, groeit de nood aan performante en slimme meetsystemen zoals onze drone. Ze zijn ook een grote hulp voor baggerfirma‘s, havenontwikkelaars en andere bedrijven in de watersector die hun waterwerken nog performanter, efficiënter en rendabeler willen maken.‘