Pieter Edelman
25 April 2018

In een open brief waarschuwen 21 Europese onderzoekers dat Europa achterop raakt op ai-gebied ten opzichte van China en Amerika, en dat talent wegloopt naar de VS. Om het tij te keren, stellen ze voor een groot Europees ai-instituut op te richten waarin onderzoekers in de watten worden gelegd en alle ruimte krijgen om met de industrie samen te werken.

Die aanpak is nodig vanwege een aantal trends, stellen de onderzoekers. Machine learning is de maatschappij ingrijpend aan het veranderen en heeft een grote invloed op de toekomstige concurrentiepositie van Europa, maar het toponderzoek gebeurt voornamelijk in de VS, en dat is ook de beste plek voor een PhD. De investeringen in Europa in ai blijven ondertussen ver achter bij die in China en de VS.

artificial intelligence

Daarnaast verdwijnt het onderscheid tussen academisch en bedrijfsonderzoek steeds meer. Researchers krijgen bij bedrijven grote vrijheid en worden goed betaald, waardoor academici steeds vaker de overstap maken. Veel fundamenteel onderzoek gebeurt vandaag de dag bij bedrijven. Dat is een probleem voor Europa, want het onderwijs wordt uitgehold en bovendien zijn de leidende ai-bedrijven weer Amerikaans of Chinees.

Toch heeft Europa wel degelijk wat te bieden. Er zijn verschillende Europese topcentra voor ai en buitenlandse bedrijven hebben daar veel interesse in, schrijven de onderzoekers. Cambridge huisvest bijvoorbeeld afdelingen van Amazon, Apple en Microsoft, Parijs heeft labs van Facebook en Google en in Amsterdam zit een vestiging van Qualcomm. Dit soort labs dragen sterk bij aan het lokale ai-ecosysteem.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

De onderzoekers stellen dan ook voor om deze labs te bundelen in een overkoepelend instituut, dat ze Ellis noemen (European Lab for Learning & Intelligent Systems). Het instituut moet er alles aan doen om talent aan te trekken, want dat zien ze als de grootste uitdaging – niet zo zeer de financiering, die is er in overvloed.

Daarom wordt de loper uitgerold voor bezoekende researchers uit academia en het bedrijfsleven, en kunnen goede onderzoekers een topaanstelling krijgen bij een van de aangesloten instituten. Ze krijgen ook de kans om tegelijk voor een bedrijf te werken. Verder worden startups gefaciliteerd en organiseert het instituut moet ook eigen master- en PhD-programma’s, workshops en summerschools organiseren.