9 June 2016

Tien grote onderzoeksinitiatieven hebben zich verzekerd van in totaal veertig miljoen euro financiering uit het Toekomstfonds, de opvolger van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Onder meer het NanolabNL van de Universiteit Twente, TNO’s EUV Beam Line 2, 3d-printproject Printvalley2020 (ook getrokken door TNO) en het Delftse Else Kooi Lab zijn boven komen drijven in een tender die anderhalf keer was overschreven. De totale omvang van de projecten bedraagt 140 miljoen euro.

De financiering uit het Toekomstfonds dekt in de meeste gehonoreerde projecten ongeveer de helft van het budget. Zij is bovendien geen gift, maar een renteloze lening met een looptijd van vijftien jaar. De deelnemende instellingen dienen hun investeringen terug te verdienen met dienstverlening aan het bedrijfsleven.

In het Toekomstfonds, dat een startkapitaal kende van honderd miljoen euro, zit nu nog twintig miljoen euro. Dit zal worden verdeeld in een tweede tender dit jaar.

AanvragerProjectLeningTotale investering
TNOPrintvalley20201.3002.600
DeltaresGeocentrifuge3.4007.000
TU DelftFlex20002.8755.750
TNOEUV Beam Line 22.7505.500
TU DelftGeothermie3.8358.221
PeetaplantDemokwekerij 2.02.0005.500
Universiteit TwenteNanolabNL6.78513.570
TNOOptical Manufacturing1.7503.500
SurfRekendeltaplan11.12522.250
Erasmus MCValorisatie en Innovatie door Dierexperimenteel onderzoek4.18060.000