Nieke Roos
8 November 2018

57 promovendi en negentien postdocs kunnen de komende zes jaar samen met de industrie en maatschappelijke organisaties gaan werken aan nieuwe innovaties. Daartoe investeren NWO en het bedrijfsleven 28 miljoen euro in zes researchprogramma’s, gericht op slimmere optische meettechnieken, ultrasnelle ultrasound om vaatziektes op te sporen, nieuwe robotica voor voedselproductie, schone chemie voor de opslag van groene stroom, beter begrip van luchtbellen in maritieme technologie en de ontwikkeling van sterkere slasoorten. Negentien miljoen is afkomstig uit het Perspectief-potje van de onderzoeksfinancier; de bedrijven en andere deelnemende organisaties leggen de rest bij.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kent NWO via het Perspectief-instrument elk jaar geld toe aan vijf of zes nieuwe onderzoeksprogramma’s die passen binnen de topsectoren. Hiermee wil het wetenschappers en andere partijen uitdagen om nieuwe researchlijnen op te zetten die de grenzen van disciplines overstijgen. Door deze grootschalige en gezamenlijke aanpak kunnen de onderzoekspartners veel meer bereiken dan wanneer ze afzonderlijk te werk zouden gaan.

Research

Binnen het programma Synoptic Optics gaan onderzoekers onder aanvoering van de TU Delft methodes ontwikkelen om alle eigenschappen van het licht gelijktijdig te analyseren en zo in één keer meer informatie te krijgen over de grootte, structuur en samenstelling van belichte objecten. Hierbij valt te denken aan halfgeleidermaterialen of voedsel. Slimme algoritmes en slimme signaalverwerking zorgen ervoor dat de uitgebreidere metingen net zo snel zijn als conventionele technieken. Daarnaast storten de deelnemers zich op een nieuwe optische bron om die eigenschappen snel te kunnen meten met duizenden golflengtes tegelijkertijd.

Het programma Ultra-X-Treme onder leiding van Radboudumc/UT ontwikkelt nieuwe supernauwkeurige echotechnieken om de vaatwanden en bloedstroming driedimensionaal in beeld te brengen. De onderzoekers gaan werken aan nieuwe opnemers, contrastmiddelen en analysetechnieken om veel beter te kunnen bepalen of een behandeling nodig is. Het consortium bestaat uit ziekenhuizen, industriële partners en de beste Nederlandse onderzoeksgroepen op het gebied van echografische techniek en biomechanica van bloedvaten.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Wageningen Universiteit & Research staat aan het hoofd van het Flexcraft-onderzoeksprogramma naar nieuwe robottechnologie om onder meer automatisch tomaten te oogsten. De technologie moet ook helpen bij de verwerking van voedingsmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn kipproducten bewerken en verpakken en zakken chips en pakken koekjes netjes verpakken in dozen van verschillende afmetingen.