Paul van Gerven
14 December 2016

Staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker (beide OCW) kunnen het niet eens worden over aanpassingen aan het valorisatiebeleid, meldt Scienceguide. Dekker wil prestatie-indicatoren invoeren om maatschappelijke impact van onderzoek te meten, en daar financiering aan verbinden. Bussemaker, die de wetenschapsportefeuille deelt met Dekker, voelt daar niets voor. Een brief die de bewindslieden samen met minister Kamp (EZ) zouden schrijven voorafgaand aan algemeen overleg in de Tweede Kamer, is er niet gekomen. Het overleg is daarom uitgesteld tot na het kerstreces.