Paul van Gerven
15 October 2010

Hermes en Fursa hebben de Ondernemingskamer gevraagd om alsnog een onderzoek in te stellen naar wanbeleid bij ASM International. In juli leek dat van de baan, toen de Hoge Raad een eerder gelast onderzoek van tafel veegde. Het hoogste rechtscollege verwierp de notie dat ASMI‘s raad van commissarissen onvoldoende zou hebben bemiddeld in het slepende conflict tussen het management van de machinebouwer en de twee activistische aandeelhouders. De laatsten zien echter nog een nieuwe ingang: gebrekkige informatievoorziening. De Hoge Raad is het namelijk wel eens met de Ondernemingskamer dat de aandeelhouders niet adequaat zijn geïnformeerd door ASMI‘s bestuur.

Fursa en Hermes willen ASM Pacific Technology, waarvan ASMI meerderheidsaandeelhouder is, op eigen benen zetten. De fondsen vinden dat de back-end-activiteiten worden gebruikt om de jarenlang kwakkelende front-end-business overeind te houden. De laatste kwartalen is deze tak overigens begonnen zwarte cijfers te schrijven.