Pieter Edelman
29 October 2008

De Rijksuniversiteit Groningen stelt vanaf volgend collegejaar een honours-programma in voor zijn beste studenten. Met het universiteitsbrede Honours College moeten deze studenten de gelegenheid krijgen om een verdiepend en verbredend traject te volgen naast hun reguliere bachelor. Daarbij sluit Groningen zich aan bij de trend om de beste studenten extra te stimuleren. Onder andere Delft en Eindhoven hebben al honours-programma‘s.

Volgens het Groningse recept krijgen honours-studenten extra onderwijs binnen hun eigen vakgebied en een programma om kennis te maken met andere disciplines. De belasting bedraagt 45 ECTS over drie jaar, bovenop de normale 180 ECTS. Studenten die mee willen doen, moeten een selectieprocedure doorlopen. De universiteit mikt op een instroom tussen de vijf en tien procent van zijn studentenpopulatie in het honours-programma.