Pieter Edelman
17 August 2016

De Europese Commissie heeft besloten een pilot met open data uit te breiden naar alle Horizon2020-aanvragen die volgend jaar binnenkomen. Het uitgangspunt wordt dat de onbewerkte onderzoeksgegevens voor iedereen beschikbaar komen, alhoewel dat niet verplicht is. Aanvragers mogen bijvoorbeeld in verband met privacy of intellectueel eigendom data onder de pet houden. Aanvragers moeten echter wel een duidelijk plan hebben omtrent de data.

Met de maatregel hoopt de Commissie innovatie en wetenschappelijke samenwerking een impuls te geven. Daarnaast moet het openbaar maken van de data de wetenschappelijke transparantie ten goede komen en herhaling van werk voorkomen. De maatregel is een aanvulling op de open access-verplichting voor wetenschappelijke publicaties.

De Commissie stelt verder geen eisen aan de publicatie van de data, zolang ze maar maar voor iedereen vindbaar zijn en vrijelijk te downloaden in een bruikbaar formaat. De verwijzingen naar de data worden wel verzameld in een centrale database.