Pieter Edelman
5 September 2018

De toestroom van eerstejaars technische informatica-studenten aan de TU Delft blijft gelukkig binnen de perken. In juli werd er even voor gevreesd dat het aantal starters misschien wel rond de elfhonderd zou uitkomen, maar uiteindelijk zijn er 885 studenten daadwerkelijk op komen dagen, schrijft Delta. Nog steeds een forse toename ten opzichte van de ongeveer vierhonderdvijftig een jaar eerder, maar wel behapbaar.

Universiteiten weten van te voren niet precies wat hen te wachten staat, omdat aankomende studenten zich in mei vaak voor meerdere studies inschrijven. Een deel van hen valt vervolgens af, bijvoorbeeld omdat ze hun eindexamen niet halen of omdat ze ingeloot worden bij hun voorkeursstudie. Hoe groot dat aantal is, is echter lastig in te schatten.

Het aantal van 885 is nog goed te doen, hoewel er wel extra maatregelen nodig zijn. Zo heeft de universiteit extra personeel aangenomen en worden de colleges gegeven in de aula, waar ruimte is voor een kleine duizend studenten. In februari werden de inschrijvingen voor buitenlanders bovendien gesloten. Het grootste deel van de aanwas komt door de toename van buitenlandse inschrijvingen nadat de opleiding overstapte op het Engels.

TU_Delft_EWI_2