Pieter Edelman
11 April 2018

De Leidse ontwikkelaar van orgaan-op-chip-technologie Mimetas heeft twintig miljoen euro opgehaald in een tweede kapitaalronde. Met het geld wil het de wereldwijde activiteiten opschalen rond de Organoplate, zijn kernproduct, en daarnaast het productportfolio vergroten en uitbreiden naar nieuwe doelmarkten.

Traditioneel wordt weefsel voor onderzoek in platte petrischaaltjes gekweekt, maar dit benadert de biologische werkelijkheid maar gedeeltelijk. Organen-op-chips zijn microsystemen waarin zich weefsels en complexe celklompjes (organoïden) in driedimensionale configuraties kunnen ontwikkelen, indien nodig voor langere tijd – zij het op zeer kleine schaal. Daarvoor voorzien ze vaak in een kunstmatige bloedsomloop.

Mimetas biedt een aanpak om dit soort systemen te maken met aangepaste wellplates, die populair zijn om op grote schaal geautomatiseerd de werking van verschillende stoffen te onderzoeken. De Organoplates leggen meerdere microfluïdische kanaaltjes halfopen tegen elkaar aan waarin verschillende weefsels kunnen groeien.

Mimetas bloedvat
Met de microfluïdische systemen van Mimetas kunnen driedimensionale weefsels op microschaal worden nagebootst.