Nieke Roos
11 December 2009

De Technische Universiteit Eindhoven heeft Arno Peels (53) met ingang van 1 mei 2010 benoemd tot voorzitter van het bestuurscollege. Hij volgt Amandus Lundqvist op, die deze functie bijna acht jaar heeft vervuld. Peels studeerde in 1980 af in luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Vier jaar later promoveerde de geboren Eindhovenaar in de elektro- en informatietechniek aan de UT. Aansluitend was hij een jaar als universitair hoofddocent verbonden aan deze universiteit. Daarna vervulde hij gedurende zestien jaar diverse managementfuncties bij Philips Semiconductors in achtereenvolgens Eindhoven, Nijmegen, Hamburg, Graz en ten slotte weer Nijmegen. Van 2001 tot 2008 was hij directievoorzitter en CEO van Thales Nederland in Hengelo.

Arno_Peels