Paul van Gerven
20 January 2017

Waar eerdere ramingen nog een daling lieten zien, blijven investeringen van de Nederlandse overheid in wetenschap en innovatie de komende jaren stabiel. Dat blijkt uit een (nog niet definitieve) inventarisatie van het Rathenau Instituut. In het vorige overzicht zou het jaarlijkse budget tussen 2016 en 2020 met tweehonderd miljoen euro dalen, maar daar is nu geen sprake meer van. Vooral voor fundamenteel onderzoek heeft het kabinet meer geld uitgetrokken.

Bij een groeiende economie betekenen de stabiele uitgaven overigens dat het budget voor r&d en innovatie te komende jaren relatief zal dalen. Uitgaande van twee procent groei per jaar, daalt bij gelijk beleid het aandeel van de overheid in de r&d-uitgaven van 0,94 procent in 2016 naar 0,82 procent in 2020, becijfert het Rathenau.