Pieter Edelman
7 May 2010

Economische Zaken heeft 31 miljoen euro verdeeld over negen grote ICT-orders van verschillende ministeries. Onder meer moeten ontwikkeld worden een universele interface voor voertuiggegevens, een koppeling van sensordata in crisissituaties en alarmering via gps. Het gaat om de tweede en laatste ronde van de Investeringsimpuls ICT in Maatschappelijke Domeinen, een potje van in totaal 54 miljoen euro speciaal ingesteld voor ICT-projecten bij de overheid. De overheidsorganen die de projectaanvraag hebben ingediend, leggen elk tussen de 30 en 50 procent op het bedrag bij.

Vier van de negen projecten zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de naam Crashcubes wil dat soft- en hardware laten ontwikkelen om voertuigdata zoals rem-, motor- en boordcomputergegevens uit te lezen en te verwerken. Daarbij moet een enkel product overweg kunnen met alle merken en typen auto‘s, inclusief vrachtwagens. De techniek krijgt bovendien de mogelijkheid Vehicle Identification Number-gegevens van de auto en onderdelen te traceren. Het systeem is bedoeld voor ongevallenonderzoek.

Hetzelfde ministerie wil sleutelen aan automatische nummerplaatherkenning. Op het moment gebruiken verschillende overheidsinstanties daar elk hun eigen gereedschappen en methodes voor. Het project moet leiden tot een gezamenlijke infrastructuur en neemt ook de juridische kaders onder de loep.

Het NL-Alert-project van het ministerie moet het huidige sirenesysteem voor calamiteiten aanvullen met alarmering via gsm door cell broadcasting. Dit werkt snel en locatiespecifiek en kan meer informatie verschaffen dan een sirene. Bovendien zijn zo ook doven en slechthorenden te bereiken.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for 2 February, 4PM.

Het Icarus-programma van Binnenlandse Zaken ten slotte richt zich op het verbeteren van de efficiëntie in de ambulancezorg. Daarbij gaat het om zaken zoals planning, maar ook het uitwisselen van informatie tussen ambulance en ziekenhuis om de spoedeisende hulp voor te bereiden.

Het ministerie van OCW heeft twee projecten gehonoreerd gekregen, beiden webgebaseerd. Wikiwijs is een open platform voor docenten om leermateriaal uit te wisselen. Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren wil digitale methoden ontwikkelen voor het maken van toetsen om de uitval onder studenten te verminderen, de werkdruk van docenten te verlagen en de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te verhogen.

Het ministerie van Defensie krijgt geld voor het project Situational Crisis Management, dat in geval van calamiteiten of terreurdreigingen een koppeling beoogt tussen sensoroutput, bijvoorbeeld van radars, camera‘s en akoestische sensoren. Dat moet een totaalbeeld opleveren.

Het ministerie van Justitie wil met het programma Registerd Travelers het gebruik van geautomatiseerde grenspassage stimuleren. Dit is een vervolg op het NoQ-programma uit de eerste ronde, waar dit soort technologie is ontwikkeld.

VWS ten slotte wil onder de naam Regelhulp een webloket bouwen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.