Paul van Gerven
13 February 2017

Het kabinet stort 2,5 miljard euro in een nieuw op te richten nationale investeringsbank, Invest-NL. Ondernemers kunnen daar terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en financiering van buitenlandse projecten. De focus ligt op innovatieve initiatieven die een belangrijke maatschappelijke impact hebben, zoals in de energie en verduurzaming, mobiliteit en digitalisering van de industrie. Ondersteuning van start-ups en scale-ups vormt ook een belangrijke doelstelling van Invest-NL.

Het idee is dat Invest-NL tot twintig procent van een risicovol project financiert. Dankzij deze hefboomwerking kan tot 12,5 miljard euro worden geïnvesteerd. De werkgeversorganisaties denken dat het overheidskapitaal tot vijftig miljard euro over een kabinetsperiode kan lostrekken. Hun inzet was en fonds van honderd miljard euro met vijf miljard overheidsgeld, maar zij tonen zich positief over de investeringsinstelling.