Pieter Edelman
2 March 2007

De provincie Overijssel sponsort de bouw van het nieuwe Nanolab bij het Mesa+-instituut voor 1 miljoen euro. Het laboratorium maakt onderdeel uit van Nanolab NL, de landelijke infrastructuur voor nano-R&D die zeven Nederlandse universiteiten, TNO en Philips gezamenlijk opzetten.

De Universiteit Twente steekt zelf 40 miljoen euro in de nieuwe faciliteit. Eind 2008 moet deze gereedkomen. Naast de universiteit zullen ook ondernemers gebruik kunnen maken van de faciliteit. Daarom denkt de provincie dat het Nanolab kansen biedt rondom kennisvalorisatie en hoogwaardige werkgelegenheid, een belangrijk doel van het Twentse Kennispark.