Pieter Edelman
31 January 2012

De provincie Overijssel organiseert net als vorig jaar het Creatieve Impuls-programma. Dit koppelt ondernemers uit de hightechsector, maakindustrie en de bouw aan ontwerpers om het design van een product onder handen te nemen. De provincie stelt hiervoor vouchers ter waarde van zesduizend euro beschikbaar. Het afgelopen jaar ondersteunde het programma twintig projecten, van onder meer draadloze-sensorspecialist Ambient Systems en automatiseerder van afvalcontainers Mic-o-data.

Syntens organiseert op 13 februari een themadag voor geïnteresseerde partijen. Hier worden tevens de projecten van vorig jaar gedemonstreerd.