Pieter Edelman
12 June 2012

Parasoft heeft zijn testomgeving voor embedded C- en C++-applicaties geïntegreerd in verschillende uitvoeringen van Green Hills‘ Multi-IDE. De nieuwste versie van C/C++test ondersteunt de Green Hills-tooling voor V800, V850 en Linux-X86. Volgens de bedrijven zijn er al veel klanten die beide tools gebruiken; zij profiteren van de ondersteuning.

De testomgeving van Parasoft omvat statische code-analyse, peer-review, unit- en componenttesten (met host, target en simulator), coverage-analyse, detectie van runtime-fouten en requirements-traceability. Volgens Parasoft komt zijn tooling met name van pas voor het ontwikkelen van software die moet voldoen aan de FDA-. IEC 62304-, DO-178B/C-, IEC 61508- en Iso 26262-eisen.