Nieke Roos
6 March 2012

De FHI heeft Paul Petersen benoemd tot tweede directielid, naast Kees Groeneveld. Petersen was tot voor kort branchemanager industriële elektronica en plaatsvervangend directeur bij de federatie. In zijn nieuwe functie gaat hij zich bezighouden met de aangesloten branches, de marketing en de dagelijkse leiding over de medewerkers van het FHI-bureau. Groeneveld kan zich hierdoor concentreren op de ontwikkeling van nieuwe brancheclusters, de uitbouw van de dienstverlening en de federatieve belangenbehartiging. Harm Wijsman volgt Petersen op als branchemanager industriële elektronica. Daarnaast heeft de FHI Birgit Albersen aangesteld als branchemanager laboratoriumtechnologie.