Paul van Gerven
24 June 2010

ABP gaat investeren in beginnende technologiebedrijven. Het pensioenfonds tuigt daartoe samen met een Canadese collega een investeringsvehikel op, Inkef Capital, dat zal beschikken over een pot van 200 miljoen euro in de eerste vijf jaar. In totaal loopt het programma vijftien jaar – een periode waar pensioenfondsen niet van schrikken. Volgens ABP snijdt het mes aan twee kanten: de pensioenfondsen genereren hun rendementen, terwijl de investeringen ook de Canadese en Nederlandse kenniseconomieën ten goede komen. Inkef Capital gaat op zoek naar interessante starters bij universitaire techtransfer offices, regionale fondsen en bij bestaande bedrijven die mogelijkheden zien voor spin-offs.