Paul van Gerven
25 April 2013

Philips heeft Polymer Vision in 2006 verkocht aan David Elias, een fraudeur die al sinds 2001 werd gezocht door de Britse justitie. In de nasleep van Elias‘ ingestorte piramidespel zag de veelbelovende ontwikkelaar van flexibele beeldschermen zich in 2009 genoodzaakt om faillissement aan te vragen – dit om te voorkomen dat het intellectueel eigendom uit het bedrijf zou worden gezogen. Door deze strubbelingen miste Polymer Vision zijn grootste kans een succesvol product op de markt te brengen.

Dat blijkt uit een reconstructie van Bits&Chips die morgen verschijnt. Elias was via een Maleisische holding eigenaar van Technology Capital, de Luxemburgse investeringsfirma die bij de verzelfstandiging van Polymer Vision driekwart van de aandelen in handen kreeg. Philips hield de rest.

Elias werd in 2001 door een Britse rechtbank gedaagd in een fraudezaak, maar hij liet verstek gaan. Echt berucht werd de in Singapore geboren Brit enkele jaren later vanwege het Keydata-schandaal, waarin de financiële dienstverlener Keydata via een andere Luxemburgse firma van Elias voor honderd miljoen pond het schip in ging. Duizenden investeerders, waaronder veel gepensioneerden, raakten gedupeerd. Elias overleed kort daarna, in mei 2009, al vermoeden de Britse autoriteiten dat hij zijn dood in scène heeft gezet.

Via Elias was Keydata-baas Stewart Ford in contact gekomen met Polymer Vision, waarin hij eind 2008 miljoenen investeerde. Toen de fraude aan het licht was gekomen, heeft Ford – in een kennelijke poging te redden wat er te redden viel – met dubieuze methoden getracht het intellectueel eigendom van Polymer Vision in handen te krijgen. CEO Karl McGoldrick heeft dat voorkomen door faillissement aan te vragen. Polymer Vision maakte daarna nog een doorstart als onderdeel van het Taiwanese Wistron, maar deze eigenaar bleek dan weer niet capabel genoeg om een succes van de spin-out te maken.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

Philips heeft geen gebruik willen maken van de gelegenheid die Bits&Chips heeft geboden om te reageren.

De reconstructie ’Het tragische lot van Polymer Vision‘ verschijnt in Bits&Chips-editie 4, die vrijdag 26 april uitkomt.