Pieter Edelman
9 October 2008

Philips en het Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) in Californië gaan samen op zoek naar technologie om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Ze nemen daarbij meerdere subsystemen onder de loep, zoals verlichting en temperatuurregulatie. Bovendien willen de partners simulatietools ontwikkelen om de strategieën voor energiegebruik in gebouwen te evalueren. Het onderzoek wordt zowel in Californië uitgevoerd als bij Philips in Europa en Noord-Amerika. LBNL doet al langer onderzoek naar energie-efficiëntie van gebouwen, Philips Lighting brengt zijn kennis rond fluorescentielamp- en vastestofverlichting-besturingen in en Philips Research partnert met zijn kennis rond draadloze communicatie en reacties op de omgeving.

In eerste instantie richten Philips en het LBNL zich op het optimaliseren van verlichting met draadloze regulatiesystemen die reageren op de aanwezigheid van mensen en de hoeveelheid buitenlicht. De twee onderzoekspartners denken de eerste resultaten al begin volgend jaar te hebben. Tegen het eind van 2009 moeten de vindingen in commerciële producten verwerkt zijn.