Pieter Edelman
27 March 2015

Philips gaat een meerjarige onderzoeksovereenkomst aan met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) rond ondersteuning van ouderen via wearables. De partners willen kijken hoe ze de data van de sensoren die nu op de markt komen, kunnen toepassen voor deze doelgroep. Daarvoor willen ze mannen en vrouwen vanaf vijftig jaar oud uitrusten met enkele van dit soort systemen zoals slimme pleisters, kleding met ingewoven sensoren en smartwatches. Door de informatie hiervan te correleren met hun feitelijke gezondheidstoestand, hopen zij nieuwe inzichten te verkrijgen in het verband tussen leefstijl en gezondheid bij deze doelgroep.

De klinische onderzoeken moeten input leveren voor nieuwe algoritmes om bijvoorbeeld activiteit, slaap, lichaamsbeweging en stilzitten te evalueren. De partners gaan ook werken aan algoritmes om inzicht te krijgen in de therapietrouw van gebruikers. Een laatste aandachtsgebied betreft het voorspellen van parameters zoals bloedmetabolieten, bloeddruk, bloedsuikerspiegels en de conditie van hart en longen.

‘Met de verzamelde gegevens kunnen we naar nieuwe manieren gaan kijken om programma’s voor leefstijlverandering te personaliseren en effectiever te maken’, zegt Simon Mooijaart, internist-geriater bij het LUMC. ‘Als mensen eenmaal een chronische ziekte of functiebeperking hebben, kan de zorg bovendien worden afgestemd op hun specifieke behoeften door innovatieve sensoren te gebruiken om deze leefstijlfactoren zorgvuldig te monitoren.’