Pieter Edelman
10 November 2005

Philips, de TUE en de Chinese Zhejiang-universiteit hebben een onderwijs- en onderzoeksovereenkomst ondertekend. Het programma voorziet in een uitwisseling van masterstudenten, promovendi en professoren, en de mogelijkheid om in de laboratoria van Philips Research te werken. De samenwerking zicht zich voornamelijk op het technische biomedische onderzoek. Zhejiang is hierin sterk vertegenwoordigd en heeft goede contacten met ziekenhuizen in de regio.

Dit is niet het eerste uitwisselingsprogramma dat Philips in China opzet. Er loopt ook al een programma voor intellectuele eigendommen. De Eindhovenaren willen zo een kweekvijver vormen voor de Chinese afdeling.