Pieter Edelman
29 November 2011

De FDA heeft zijn zegen gegeven aan Philips Healthcares systeem om MRI- en Pet-beelden met elkaar te combineren. Met deze goedkeuring op zak mag het bedrijf deze Ingenuity-systemen ook in de VS commercieel gaan aanbieden. Begin dit jaar introduceerde Philips het systeem, nadat de Europese instanties hun goedkeuring hadden gegeven. Sinds die tijd heeft Philips wereldwijd dertien systemen verkocht.

MRI en Pet zijn twee beeldvormende technieken die zich allebei op een ander aspect richten: MRI brengt de structuur van weefsels gedetailleerd in kaart, Pet geeft aan hoe actief een gebied is. Door de twee technieken te combineren, kan de activiteit dus worden gekoppeld aan de structuur. De twee technologieën verdragen elkaar echter slecht. Philips‘ oplossing hiervoor is vrij rechttoe rechtaan: het systeem bestaat uit aparte MRI- en Pet-scanners, waartussen de patiënttafel heen en weer wordt gependeld. De computer legt de beelden vervolgens over elkaar heen.